Community Care

 

community-care

 

Community Care behelst een landelijk vernieuwend project waarbij kwetsbare ouderen zorg en ondersteuning krijgen over de grenzen van de stelsels heen. Zonder naar diverse loketten te verwijzen krijgen mensen direct de juiste zorg en ondersteuning waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. Want vaak hebben mensen geen extra zorg nodig, maar zijn er andere zaken die opgelost moeten worden zodat het leven in de vertrouwde omgeving kan blijven bestaan. Dit alles gebeurt met de hulp van een zogeheten leefcoach. Kenmerkend daarbij is het feit dat deze coach ‘doorzettingsmacht’ heeft en afspraken kan maken zonder dat er eerst tussenkomst van gemeente, verzekeraar of zorgkantoor nodig is. 

De heer A. Vlemmix, directeur-bestuurder van zorgorganisatie Mariaoord wil ons hier graag het een en ander over vertellen. Hij is de kartrekker van de samenwerking in Dongen en wil daarom mensen graag kennis laten maken met dit project.

 

Datum

Donderdag 12 maart 2020

 

 

 

Deze lezing gaat NIET door
wegens de verscherpte
maatregelen
ter bestrijding
van het coronavirus.

 

 

Tijd

19.45 - 22.00 uur *

 

 

Locatie

CC Jan van Besouw

 

 

Spreker

De heer A. Vlemmix

 

 

Kosten

€ 5,00 inclusief koffie/thee

 

 

Contactpersoon

Mirjam Clarijs
de contactgegevens vindt u onderaan
deze pagina, u kunt deze alleen zien
als u bent ingelogd

 

 

Belangstellenden zijn welkom. Kosten € 7,50 inclusief koffie/thee, te voldoen aan de ingang van de zaal.

 

 

* Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn, zodat de spreker ongestoord aan de lezing kan beginnen.