Internationale Vrouwendag

 

int-vrouw-dag

Visies op vrouwen in historisch perspectief

 

In het achttiende-eeuwse verlichtingsklimaat werd al nagedacht over de vraag hoe je als vrouw moet omgaan met het vrouw-zijn. Moet je accepteren dat je als vrouw anders bent dan een man, of je hevig verzetten tegen stereotiepe vrouwenrollen? In de lezing op deze Vrouwendag onderzoeken we hoe in de loop van de geschiedenis in Nederland is nagedacht en geschreven over vrouwelijkheid. De lezing zal worden gevolgd door een debat tussen verschillende vrouwen, die, met elkaar, zullen proberen de historische perspectieven en actuele vraagstukken aan elkaar te koppelen. 

Dr. Feike Dietz is docent-onderzoeker Historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Zij houdt zich onder meer bezig met opvoedkundige teksten voor en door vrouwen en meisjes uit de periode van de Verlichting, en hoe deze zeventiende- en achttiende-eeuwse vrouwen zich in de voorwoorden bij hun literaire werken uitspreken over hun vrouw-zijn.

Datum

Donderdag 5 maart 2020 

 

 

Tijd

19.45 - 22.30 uur

 

 

Locatie

CC Jan van Besouw

 

 

Spreker

Dr. Feike Dietz

 

 

Kosten

€ 5,00 inclusief een drankje na afloop

 

 

Contactpersoon

Liedeweijde Majoor
de contactgegevens vindt u onderaan
deze pagina, u kunt deze alleen zien
als u bent ingelogd

 

 

Belangstellenden zijn welkom. 
Kosten € 7,50 inclusief een drankje na afloop, te voldoen
aan de ingang van de zaal.