Onze verzorgingsstaat of participatiemaatschappij?

 

participatiemaatschappij

 

Eind 19e eeuw woonden en werkten de arbeiders onder slechte omstandigheden. Wie komt er op voor deze arbeiders? Welke rol moet de overheid op zich nemen om de zwakkeren in de samenleving te beschermen? Moet de overheid passief of juist actief zijn in een maatschappij? 

De overheid greep noodgedwongen in met sociale wetten. Na 1945 werd de sociale wetgeving zo ver uitgebreid dat de Nederlander van wieg tot graf verzorgd werd.
De verzorgingsstaat is opgebouwd in een tijd van economische bloei. Gaat het economisch slecht dan komt de verzorgingsstaat steeds meer onder druk te staan. 

Onze enthousiaste docent Job Frankenhuis vertelt de cursisten over de opbouw van de sociale zekerheid en de verzorgingsstaat Nederland, maar gaat in deze drie cursusavonden ook de discussie met ons aan over deze verworvenheden.

 

Data

Donderdag 06, 13, 20 februari 2020

 

 

Tijd

19.30 - 21.30 uur

 

 

Locatie

CC Jan van Besouw

 

 

Docent

De heer J. Frankenhuis

 

 

Kosten

€24,50 inclusief koffie/thee

 

 

Contactpersoon

Yvonne van Poppel
de contactgegevens vindt u onderaan
deze pagina, u kunt deze alleen zien
als u bent ingelogd