Waterschappen, nut en noodzaak

waterschapsspiegel 2

 

De droge zomers van 2018, 2019 en 2020 en de extreme wateroverlast in Limburg in de zomer van 2021. Het zijn geen incidenten maar voorbeelden van de gevolgen van klimaatverandering. Het blijkt dat onze omgeving hiertegen niet  bestand is en dat we ons nog te weinig hebben aangepast aan deze verandering, met wateroverlast, verdroging en hittestress tot gevolg. Waterschap De Dommel heeft zich in het nieuwe ‘Waterbeheerprogramma 2022-2027’ uitgesproken te zullen werken aan een watertransitie, die nodig is om onze omgeving toekomstbestendig en klimaat robuust te maken. 

Watergraaf Erik de Ridder licht deze plannen toe, gaat graag in gesprek over wat dit voor ons betekent en zal hierbij het belang aangeven van samenwerken aan een toekomstbestendige leefomgeving.

 

Datum Dinsdag 18 april 2023
Tijd 19.45 – 22.00 uur *
Locatie CC Jan van Besouw
Spreker De heer E. de Ridder
Kosten € 5,00 inclusief koffie/thee
Uiterste
Inschrijfdatum
15 maart 2023
Contactpersoon Mirjam Clarijs
de contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina, u kunt deze
alleen zien als u bent ingelogd

Belangstellenden zijn welkom. Kosten € 7,50 inclusief koffie/thee,
te voldoen aan ingang van de zaal.

*Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn, zodat de spreker
ongestoord aan de lezing kan beginnen.