Afspraken binnen onze vereniging

 

 Informatie Vrouwennetwerk Goirle

Alle informatie over onze vereniging en uw eigen gegevens (zoals inschrijvingen, persoonsgegevens en facturen) vindt u op de website vrouwennetwerkgoirle.nl.

Veel informatie kunt u alleen bekijken als u op de website bent ingelogd.

 Communicatie

Wij geven er de voorkeur aan dat onze leden met bestuur, contactpersonen enz. communiceren met een e-mailbericht en liever niet via de telefoon. Hierdoor is achteraf altijd duidelijk wat er wordt gevraagd en/of is afgesproken. 

 

 Beheer eigen gegevens

Via vrouwennetwerkgoirle.nl kan ieder lid alle eigen zaken zelf regelen.

Als u uw gebruikersnaam en/of het wachtwoord vergeten bent, kunt u hier nieuwe accountgegevens opvragen. Ook kunt u bijvoorbeeld een andere gebruikersnaam of een ander wachtwoord aanmaken.

Persoonlijke gegevens, zoals (e-mail)adres of telefoonnummer kunnen hier gewijzigd worden. Het is in uw eigen belang dat de gegevens altijd actueel zijn.

Tip: maak gebruik van de rubriek ‘Tekst en uitleg’ op de website.

Tip: als dit niet helemaal duidelijk is, vraag een vriend(in), (klein)kind of buur om mee te kijken.

 

 Activiteiten

Deelname aan een activiteit of meerijden met andere leden gebeurt altijd op eigen risico.

Activiteiten vinden alleen doorgang bij voldoende deelname. Als een activiteit niet doorgaat, vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Belangstellenden van buiten de vereniging zijn welkom als dit bij een activiteit vermeld staat.

 

Inschrijving voor activiteiten 

U kunt enkel inschrijven via de website. Bij de activiteit staat de inschrijftermijn vermeld. Inschrijven bij het bestuur of contactpersonen is niet mogelijk.


Als de activiteiten meerdere keuzedatums hebben, kunt u slechts voor één datum of tijdstip inschrijven, ook als er een wachtlijst is. Schrijft u toch voor meerdere datums of tijdstippen in, dan krijgt u ook voor iedere inschrijving een factuur.
U krijgt na uw inschrijving via e-mail een bevestiging van alle activiteiten waarvoor u hebt ingeschreven. U kunt op deze manier controleren of alles klopt. De factuur wordt verzonden na de uiterste inschrijfdatum. U kunt uw inschrijvingen ook nakijken op de website onder Mijn Netwerk.

Na de inschrijftermijn wordt door het bestuur bekeken bij welke activiteiten wachtlijsten zijn ontstaan. In 95% van de gevallen lukt het ons om nog een extra datum of extra capaciteit te verkrijgen en kunnen leden die op de wachtlijst staan alsnog meedoen.

U kunt dus gerust inschrijven voor de wachtlijst. Houd in ieder geval de datum vrij in uw agenda!

Tip: kijk in uw agenda en overleg met vriendinnen voordat u inschrijft of schrijf gezamenlijk in.

 Annulering van activiteiten

Als u na het inschrijven toch wilt annuleren, kan dat alleen tot het moment waarop de factuur verstuurd wordt. Omdat de periode tussen inschrijving en facturering kort is, is het belangrijk om hiermee rekening te houden.

Tip: kijk na de inschrijving nog eens goed naar het overzicht van alle inschrijvingen en de bijbehorende kosten ( Mijn Netwerk> Mijn activiteiten) en annuleer tijdig.

 

 Annulering activiteit door bestuur

Wij raden u aan om kort voordat de activiteit plaatsvindt altijd nog even op de website te kijken. Daar vindt u de meest actuele informatie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een activiteit op het laatste moment niet door kan gaan of dat er een wijziging in het programma is.


 

 

Deelname op een andere datum

Als u toch op een andere datum dan die waarop u had ingeschreven, aan een activiteit wilt deelnemen, kunt u - als er nog geen factuur verstuurd is - via het overzicht van uw eigen activiteiten op de website annuleren en daarna opnieuw inschrijven voor een andere datum.

Als er al een factuur verstuurd is, stuurt u uw verzoek tot deelname op een andere datum naar de contactpersoon van de activiteit. De naam van de contactpersoon is te vinden op de website.

Als u de datum van een inschrijving wijzigt, kunt u geen voorrang krijgen op leden die op de wachtlijst staan.

Als een verzoek tot deelname op een andere datum niet gehonoreerd kan worden, bijvoorbeeld omdat het maximum aantal deelnemers bereikt is, vindt er geen restitutie plaats.

Tip: kijk vóór inschrijving al in uw agenda en overleg met vriendinnen over een geschikte datum.

 

Verhindering en afmelden voor een activiteit

Als u verhinderd bent, stuur dan een bericht naar de contactpersoon van de betreffende activiteit. De naam van de contactpersoon is te vinden op de website bij het programmaonderdeel.

Let op: bij verhindering en afmelding vindt er geen restitutie plaats omdat de kosten voor organisatie, ruimte, docent of begeleider enz. al gemaakt zijn.

Indien een activiteit door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte docent) verzet moet worden naar een andere datum vindt geen (gedeeltelijke)restitutie plaats als door de deelnemers met een meerderheid van stemmen voor een andere datum gekozen is.

Als u wegens bijzondere omstandigheden over een langere periode één of meerdere activiteiten moet afmelden, kunt u, liefst per e-mail, bij de penningmeester een verzoek doen voor restitutie van de kosten. Restitutie is ter beoordeling van het bestuur.

Tip: kijk of een ander lid van Vrouwennetwerk Goirle de plaats in wil nemen en maak daarbij onderling een afspraak over de kosten! Geef deze wijziging dan door aan de contactpersoon.

 

Vervangende deelname aan activiteit

Een ander lid van het Vrouwennetwerk Goirle kan de plaats van een deelnemer innemen als die deelnemer hierom verzoekt bij de ledenadministratie of bij de contactpersoon.

De ledenadministratie stuurt aan beide leden een bevestiging van het omzetten.

Eventuele verrekening van de kosten dienen de leden onderling zelf te regelen.

Een dergelijke overname van deelname is ook mogelijk als er een wachtlijst is.

 

Facturen

Let er op dat u het op de factuur vermelde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn overmaakt.

 

Privacy

Ga altijd vertrouwelijk om met persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, telefoonnummers enz.) van Vrouwennetwerk Goirle leden.

 

Beëindiging lidmaatschap

Als u het lidmaatschap wilt opzeggen dan moet u dit doen 4 weken vóór de start van het nieuwe verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot 31 mei. 

Tip: zeg - zodra u hier zeker van bent - het lidmaatschap al tijdens het verenigingsjaar op. U kunt het hele jaar deel blijven nemen aan de ingeschreven activiteiten en uw opzegging is zeker op tijd binnen.

dsc09919-2