Hieronder vindt u de stukken voor de jaarvergadering 7 september 2016

Agenda

Notulen Algemene ledenvergadering 7 september 2015

Jaarverslag 2015-2016

Balans en verlies- en winstrekening 2015-2016