Lidmaatschap

 

De contributie bedraagt € 27,50 per jaar. Leden kunnen zich voor de activiteiten uitsluitend via de website bij ‘Mijn Netwerk’ inschrijven.  

Betaling contributie en activiteiten

Nadat u zich voor de activiteiten heeft ingeschreven ontvangt u hiervoor een factuur per e-mail. Op de 1e factuur van het verenigingsjaar staat ook de contributie vermeld. U kunt het totaalbedrag overmaken naar rekeningnummer NL32RABO0191295604 met vermelding van het factuurnummer. 

Wijzigen persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens, zoals (e-mail)adres of telefoonnummer kunnen gewijzigd worden via ‘Mijn Netwerk’. Het is in uw eigen belang dat de gegevens altijd actueel zijn.

Opzegging lidmaatschap

Als u wilt opzeggen doet u dit vóór 4 mei van het lopende verenigingsjaar. Opzeggen kan via de website bij ‘Mijn Netwerk’. 

U wilt lid worden van het Vrouwennetwerk Goirle?

U kunt zich opgeven om lid te worden van het Vrouwennetwerk Goirle via het aanmeldformulier, zie onderstaande knop.

De belangstelling voor het lidmaatschap van Vrouwennetwerk Goirle is groot. Wanneer u zich aanmeldt, wordt u op onze wachtlijst geplaatst. Organisatorisch is het echter niet mogelijk om meer dan het huidige aantal leden op te nemen.

Bij de toelating van nieuwe leden vanuit de wachtlijst wordt uitgegaan van de richtlijn dat er viermaal zoveel dames uit de gemeente Goirle (Goirle en Riel) worden toegelaten als dames uit ander gemeenten.

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingezonden, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. 

Aanmeldformulier