BEDANKT EN TOT ZIENS

Geplaatst op 10-09-2020  -  Categorie: Algemeen

trix-9-9-20Op 9 september nam ik afscheid als voorzitter/bestuurder van het Vrouwennetwerk Goirle. Enkele maanden geleden had ik mij dit anders voorgesteld. De laatste keer de ALV voorzitten, genieten van het optreden van The Legends en dan afscheid nemen van u. Maar hoe anders is het gelopen.

In maart werden wij overvallen door het coronavirus. Alle activiteiten die nog op het programma stonden, werden geannuleerd en ook het doorgaan van de activiteiten voor het komende seizoen is onzeker. Zo was er op 9 september  wel de ALV, maar helaas geen optreden. Erg jammer, maar de gezondheid van iedereen gaat boven alles en uiteraard worden alle maatregelen van het RIVM in acht genomen.

Omdat een aantal van u misschien toch angstig was om bij de ALV aanwezig te zijn,  wil ik op deze manier samen met u kort terugblikken op mijn jaren als bestuurslid en als voorzitter.

Na eerst een jaar te hebben meegelopen met het bestuur word ik in september 2013 benoemd tot bestuurslid en in september 2016 volg ik Carin van der Kruijs op als voorzitter.

Bij mijn benoeming tot voorzitter heb ik mijzelf  als doel gesteld dat alle leden het gevoel moeten hebben welkom te zijn. ‘Welkom’,  een klein woord met een grote betekenis.  Ondanks de aandacht die de gastvrouwen en de bestuursleden aan dames die alleen zijn proberen te geven, zijn er tot mijn spijt toch nog steeds mensen die niet dat ‘welkom’-gevoel hebben. En daarom doe ik nu nogmaals een beroep op u allen om te proberen iedereen wel dat gevoel te geven.

In de loop der jaren verandert er veel binnen onze vereniging. De wereld om ons heen verandert en wij willen niet stil blijven staan. Zo krijgen we een eigen website die in de loop der jaren steeds verder wordt uitgebreid en waarop veel informatie over onze vereniging  te vinden is. We starten in 2014 met digitaal inschrijven voor activiteiten. In 2016 volgt een ledenstop: 650 leden was en is nog steeds het maximum.

De wachtlijst blijft onverminderd lang en in seizoen 2019-2020 wordt besloten de dames uit Goirle en Riel  voorrang te geven tot het lidmaatschap op dames uit een andere gemeente, maar toch staan er nog altijd 190 aspirant-leden op die wachtlijst. Ook wordt in dit seizoen de Denktank opgericht en komt er een Solidariteitsfonds. Het programma wordt niet meer alleen door de bestuursleden samengesteld, maar in samenwerking met leden die hierin een steeds belangrijkere rol spelen.

Een grote verandering is er natuurlijk in september 2019. De naam KVG Goirle - netwerk van en voor vrouwen - wordt gewijzigd in Vrouwennetwerk Goirle - ontmoeten, ontwikkelen en ontspannen - we krijgen een nieuw logo en de website wordt hierop aangepast.

Een goede voorzitter is in mijn ogen iemand die het welzijn van de vereniging in alle ins- en outs nastreeft. Iemand die goed luistert naar anderen, nauw contact heeft met de leden en zorgt voor een goede sfeer en open communicatie. Of ik dit heb waargemaakt, laat ik graag aan u over. Een ding is zeker, ik heb er nooit spijt van gehad dat ik een bestuursfunctie en later het voorzitterschap heb aanvaard. 

Het belang van onze vereniging heeft voor mij altijd voorop gestaan, mij daarbij realiserend dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. Niet alle leden en niet alle bestuursleden. Leiding geven is niet altijd even eenvoudig. Je hebt met verschillende karakters te maken en dan kan het nog wel eens spannend worden. Maar we zijn altijd respectvol met elkaar omgegaan.

Zeker mijn jaren als voorzitter vond ik bijzonder. Met mooie momenten, en ik denk dan o.a. aan de vele positieve reacties van de leden op het programma, maar ook met verdrietige momenten. Bestuursleden Marie-Anne Sebregts en Ellen Maas die ernstig ziek worden en overlijden. Je bent daar emotioneel ook bij betrokken en wilt hen steunen, en je probeert met extra inzet alles door te laten gaan. En dan merk je de saamhorigheid in ons bestuur. Iedereen neemt taken over, je staat er niet alleen voor.

Maar om een vereniging goed te laten draaien, heb je meer nodig dan een goed bestuur. Wat zouden wij zijn zonder de Helpende Handen? Leden die zich ook inzetten om de vereniging tot een succes te maken. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn om ieder jaar zo’n fantastisch programma te kunnen aanbieden en alles goed te laten verlopen.

Ook externe partrijen zijn belangrijk. Ik denk hierbij o.a. aan het CC Jan van Besouw, waar onze vereniging thuis is en aan het Grafisch Bureau Goirle dat al jaren de zorg heeft voor ons programmaboekje en meedenkt bij bijzondere activiteiten wat betreft publicatie. Dat geldt overigens ook voor de medewerkers van het Jan van Besouw.

Op 9 september heb ik de voorzittershamer overgedragen aan mevrouw Jeannie Op ’t Hoog. Ik ben ervan overtuigd dat wij in Jeannie een goede voorzitter zullen hebben. Het zal voor iedereen even wennen zijn, ook voor Jeannie, maar zij weet waaraan zij begint en zal er zeker voor gaan. Ik wens haar daarbij alle succes.

Tot slot wil ik iedereen bedanken. Alle leden, de Helpende Handen, de medewerkers van het CC Jan van Besouw, het Grafisch Bureau Goirle en in het bijzonder alle bestuursleden met wie ik heb samengewerkt in de afgelopen 7 jaar.  Dank voor het in mij gestelde vertrouwen en voor de prettige en constructieve manier van samenwerken.

Als raadslid zal ik mij de komende tijd niet vervelen, en ook al blijf ik lid van de vereniging ik zal het werk voor het Vrouwennetwerk wel missen.

Trix Vissers