Afspraken om te onthouden

 

Met activiteiten bedoelen wij: cursussen, (zomer)activiteiten, excursies en lezingen. 

  • U kunt van 1 juni tot uiterlijk 15 augustus inschrijven voor de activiteiten. De uiterste inschrijfdatum voor de zomeractiviteiten is vermeld bij de betreffende activiteit. 
  • Er zijn activiteiten waarvoor u op meerdere data kunt inschrijven. LET OP: wilt u a.u.b. slechts op één voorkeurdatum inschrijven! Als u meer dan eenmaal inschrijft krijgt u ook meerdere facturen. Mocht u op de wachtlijst komen staan dan wordt u benaderd voor een andere datum.
  • Activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelname.
  • Deelname aan een activiteit of het meerijden met andere leden is altijd op eigen risico.
  • Belangstellenden zijn welkom indien dit bij de activiteit staat vermeld. 
  • Als u niet aanwezig kunt zijn bij een activiteit, dan geeft u dit door aan de ledenadministratie.
  • Voor aanvang van de meeste activiteiten dient u zich bij de daarvoor aangewezen persoon te melden.
  • Na ontvangst van de factuur kunt u uw inschrijving niet meer wijzigen.
  • Het op de factuur vermelde bedrag dient binnen de gestelde betalingstermijn te zijn voldaan.
  • Als u niet deel kunt nemen aan een activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld, vindt er geen restitutie plaats van het al betaalde bedrag.