PRIVACYBELEID van Vrouwennetwerk Goirle - ontmoeten, ontwikkelen en ontspannen -

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vrouwennetwerk Goirle – ontmoeten, ontwikkelen en ontspannen - (hierna: Vrouwennetwerk Goirle) verwerkt van haar leden en personen die op de wachtlijst staan.

Wanneer u lid wordt van Vrouwennetwerk Goirle, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. U wordt geadviseerd om het Privacybeleid goed door te lezen. Dit Privacybeleid blijft beschikbaar op deze website.  

1.  Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: de vereniging Vrouwennetwerk Goirle, taairaterces.[antispam].@vrouwennetwerkgoirle.nl KvK nummer 40259957. De functionaris gegevensverwerking is bereikbaar via eitartsinimdanedel.[antispam].@vrouwennetwerkgoirle.nl

2.  Welke gegevens verwerkt Vrouwennetwerk Goirle en voor welk doel

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam, geboortedatum;
 • adresgegevens eventueel postadres;
 • telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.

Vrouwennetwerk Goirle verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
  • contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan;
  • aanmaken van een account voor de website van Vrouwennetwerk Goirle;
  • het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven en andere interessante informatie over de diensten van Vrouwennetwerk Goirle en om carpoolen bij activiteiten mogelijk te maken;
 • uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor het afhandelen van uw betaling.

3.  Bewaartermijnen

Vrouwennetwerk Goirle verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden uw persoonsgegevens vernietigd, tenzij voldaan moet worden aan de wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst.  

4.  Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Vrouwennetwerk Goirle passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Vrouwennetwerk Goirle maakt gebruik van het programma e-Captain.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Vrouwennetwerk Goirle gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met deze bewerkers is een bewerkersovereenkomst afgesloten waarin is opgenomen dat u dezelfde rechten hebt als in dit privacybeleid.  

5.  Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.  Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. U wordt geadviseerd om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.  

De inhoud van deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 15 maart 2018.
Op 8 oktober 2019 is de naamswijziging van KVG Goirle naar Vrouwennetwerk Goirle aangepast in het privacybeleid.